Veelgestelde vragen

Ik denk erover om gastouder in Ede, Veenendaal of Wageningen te worden, kan dit?

Iedereen die betrokken en liefdevol de zorg van kinderen over wil nemen, en de juiste documenten bezit (of bereid is deze te halen), kan gastouder worden bij Gastouderbureau Dolfijntjes. Wij komen graag bij je langs om uitgebreid uit te leggen wat de mogelijkheden en procedures zijn om gastouder bij jou thuis of bij de ouder thuis te kunnen worden.

Wat heb ik nodig om gastouder te worden?

Om gastouder te worden heb je een kindgericht diploma nodig. Minimaal helpende zorg en welzijn niveau 2. Daarnaast is een geldig kinder-EHBO en een VOG van jou en alle volwassen huisgenoten of structureel aanwezigen nodig. Ben je gastouder bij de vraagouders thuis, dan is alleen een eigen VOG voldoende. Voordat je gastouder wordt, voeren wij een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uit in en om jouw huis. Deze versturen wij naar de gemeente die het vervolgens naar de GGD stuurt. De GGD maakt een afspraak om alles bij jou thuis door te nemen. Zij zullen je vragen stellen over de meldcode, pedagogisch beleidsplan en de RIE. Na goedkeuring van de GGD sturen zij een positief advies naar de gemeente en wordt je geregistreerd gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang register.

Hoe vraag ik een VOG aan?

Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent Goed gedrag) zelf bij de gemeente regelen, maar wij kunnen het ook voor je regelen. Wij vragen de VOG digitaal voor je aan via dienst Justis. Dit scheelt je tijd en geld. In de regel ontvang je een VOG 5 werkdagen na de digitale aanvraag.

Hoe registreer ik mij in het persoonsregister?

Zodra je de VOG hebt ontvangen vraag je om een koppelverzoek in het persoonsregister kinderopvang. Als het zover is, leggen wij je graag uit hoe dat in zijn werk gaat.

Mag ik als gastouder eigen/aanvullende voorwaarden opstellen?

Jazeker. Dat stimuleren wij ook. Jouw algemene voorwaarden gelden altijd boven die van ons (als het binnen wettelijke kaders valt en schriftelijk is vastgelegd tussen jou en de vraagouders). Bespreek en overhandig de algemene voorwaarden altijd bij een kennismakingsgesprek.

Mag ik mijn eigen uurtarief bepalen?

Dat mag je zeker zelf doen, wij zullen je hierin adviseren maar jij bepaalt het zelf.

Wat doet Dolfijntjes voor een gastouder?

Wij vinden het belangrijk dat er een goede klik is tussen gastouder en vraagouder. Daarom maken wij altijd eerst een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Dit doen we bij de gastouder thuis of via videobellen. We bespreken de wensen van de gastouder en vertellen wat wij doen. Dolfijntjes verzorgt meer dan alleen de facturatie. Wij besteden minimaal zestien uur per jaar aan elke gastouder waar wij mee samen werken. In de vorm van huisbezoeken, het aanbieden van kinder-EHBO, jaarlijkse scholing, voortgangsgesprekken en bezoeken op aanvraag van de  gastouders om met hen mee te denken. Wij kiezen er bewust voor om regionaal te  bemiddelen, mede omdat wij het persoonlijke contact belangrijk vinden. Zo kunnen wij  optimaal de veiligheid en kwaliteit bij onze gastouders waarborgen. 

Wat zijn de voordelen van een gastouder?

Kleinschalige en huiselijke opvang maar wel met een professionele pedagogisch opgeleide  gastouder. Een gastouder neemt de tijd om te kijken naar de individuele ontwikkeling van de  kinderen en speelt hier zo goed mogelijk op in. Kinderen zijn minder vaak ziek, zien altijd een vast gezicht en hebben minder prikkelingen omdat de groepssamenstelling kleiner is. De gastouder heeft korte lijntje met de ouders. Heel persoonlijk dus! 

Wat is een gastouder?

Een gastouder is iemand die kleinschalige kinderopvang aanbiedt in haar eigen huis of bij de  vraagouders thuis. Iemand die met veel liefde voor de kinderen zorgt. Een gastouder is in  bezit van alle professionele diploma’s en voldoet aan alle gestelde eisen. Zij staat altijd  ingeschreven in het Landelijk register kinderopvang (LRK). 

Bemiddelt Dolfijntjes ook als ik zelf al een gastouder heb gevonden? 

Jazeker. Tegenwoordig hebben veel gastouders een eigen website of zijn ze te vinden op  sociale media. Hierdoor vinden ouders vaak zelf een gastouder. Wij verzorgen dan alle benodigde papieren zodat de opvang goed geregeld is. Hebben jullie een gastouder  gevonden die nog niet samenwerkt met Dolfijntjes, dan kunnen wij de gehele inschrijving  verzorgen zodat ze ingeschreven wordt in het Landelijk register kinderopvang (LRK). 

Worden er kosten in rekening gebracht voor een intake? 

Nee. Voor de inschrijving en intake worden er geen kosten  in rekening gebracht. Mocht het zo zijn dat wij voor jullie op zoek gaan naar een geschikte gastouder zullen wij eenmalig       € 27,50 in rekening brengen voor deze opdracht. Wanneer er daadwerkelijk opvang wordt afgenomen zullen wij dit bedrag in mindering brengen op de eerste factuur.

Hoeveel kinderen mag een gastouder opvangen?

Als gastouder mag je een maximum aantal kinderen tegelijkertijd opvangen. Afhankelijk van  de leeftijd van je opvangkinderen gelden de volgende regels: 

  • De gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar gelijktijdig opvangen. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegeteld. 
  • De gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal  jonger zijn dan 4 jaar. Dit is inclusief de eigen kinderen. 
  • De gastouder mag maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijkertijd opvangen, waarvan  maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Ook hier worden jouw eigen kinderen van deze leeftijd  meegerekend. 

Als een gastouder vier of meer kinderen tegelijkertijd opvangt, inclusief de eigen kinderen, moet er een achterwacht beschikbaar zijn. Deze achterwacht is 18 jaar of oudere en telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden. Bij calamiteiten moet hij of zij binnen 15 minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. De gastouder moet bij de inspectie  door de GGD aantonen wie de achterwacht is.

Wat als mijn gastouder ziek is of vakantie heeft?

Geef het zo snel mogelijk aan ons door en wij gaan direct in overleg met jullie om te kijken of er een vervangende gastouder beschikbaar is. Omdat wij regionaal werken is ons netwerk groot en wij hebben een inspanningsplicht om te kijken naar een beschikbare gastouder. Mocht jullie  gastouder in het weekend doorgeven dat zij ziek is, stuur ons dan een mail. Ook in het weekend gaan wij op zoek naar een vervangende gastouder.

Wat zijn de kosten van de gastouder en het gastouderbureau? 

Gastouder bepalen zelf hun uurtarief. De meeste gastouders hebben een uurtarief tussen de  € 6,00 en € 7,50 per uur per kind. Daar komen de bureaukosten van Dolfijntjes bij. 

De kosten van Dolfijntjes zijn bij een eigen koppeling € 0,90 per uur per kind met een  minimum van € 27,50 en een maximum van € 92,50 per maand, per gezin. 

Waarom betaalt een vraagouder bureaukosten?

Met de bureaukosten kunnen wij de voorwaarden stellen voor goede gastouderopvang.  Hiertoe behoort niet alleen het voldoen aan alle wetten en plichten die vanuit de overheid  gesteld worden, maar ook het verzorgen van goede middelen om gastouderopvang voor  jullie zo transparant, gemakkelijk en veilig mogelijk te maken. Hier zien wij ook op toe. Hierbij kun je denken aan: jaarlijkse risico inventarisaties, huisbezoeken, registratie bij het  LRKP, pedagogische ondersteuning en bemiddeling bij vraagstukken, administratieve  ondersteuning, voorlichting over eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving,  urenregistratiesysteem en bij het aanvragen van toeslagen. Het aanbieden van scholingen,  cursussen en het begeleiden hierin. Ook het regelen van vervanging tijdens ziekte en/of vakantie van de gastouder doen wij  graag voor jullie.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

In veel gevallen hebben jullie recht op kinderopvangtoeslag. Kijk op toeslagen om te kijken of jullie hier recht op hebben en hoeveel jullie terug  ontvangen.

Hoe moet ik opzeggen als ik geen opvang meer nodig heb en wat is de opzegtermijn? 

De opzegtermijn is 1 maand vanaf de dag dat je opzegt. Dit doe je altijd, ook als een kind 4 wordt en naar school gaat, schriftelijk of per mail bij de gastouder en bij Dolfijntjes. 

Moet ik doorbetalen als mijn kind ziek is?

Ja. Als jullie kind ziek is worden de uren in rekening gebracht. 

Wij hebben nog een kindje gekregen, hoe meld ik hem/haar aan? 

Gefeliciteerd! Jullie kunnen je kindje aanmelden via jullie eigen account bij Dolfijntjes. Een mailtje mag ook. 

Wij ontvangen dan graag: 

  • Naam 
  • Geboortedatum 
  • BSN nummer 
  • Startdatum 
  • Dagen en tijden dat de opvang gaat plaatsvinden 

Wat moet ik doen als ik een klacht heb over de opvang? 

 

Wij horen graag als iets niet naar wens verloopt. Wij raden als eerste aan om dit samen met  jullie gastouder te bespreken. Mochten jullie er niet uitkomen, dan kijken wij samen naar een  oplossing door met elkaar in gesprek te gaan. Je kunt ook een klachtenformulier gebruiken, deze is te vinden in je account.